Exempelsida

Detta är en exempelsida. Den visar hur enkelt en hemsida faktiskt KAN göras. Därmed inte sagt att det är den vägen man ska gå – om man faktiskt vill sälja sitt företags tjänster eller produkter. Det är EN väg! Att man tänkt igenom och lärt sig hur en hemsida faktiskt fungerar samt lärt sig vad man vill ha ut av hemsidan är betydligt viktigare än själva tekniken och designen. Den lägger vi på sedan när basen är lagd!